Predsednik uprave Gabrijel Škof o poslovnem letu 2017

Lahko smo zadovoljni.

Cenjeni zavarovanci in poslovni partnerji, spoštovani delničar, cenjeni sodelavci!

Za zavarovalnico in Skupino AS je še eno razgibano in zelo konkurenčno leto, ki ga je poleg gospodarske rasti, nizkih obrestnih mer in zahtevnega naložbenega okolja zaznamovala nova konsolidacija deležev na slovenskem zavarovalnem trgu. Družba posluje stabilno, uspešno smo poslovali tudi lani.

Lahko smo zadovoljni.

Ohranili smo dobro in stabilno bonitetno oceno. Naredili smo pomembne korake v nadaljnjem razvoju in organizaciji zavarovalnice, ki bodo v spodbudo razvoju zavarovalnih in drugih storitev za naše stranke. Z nakupom družbe KD Skladi pred dvema letoma v Skupini AS ponujamo poleg celovite zavarovalne zaščite tudi upravljanje premoženja, ki ga izvajajo najboljši upravljavci v Sloveniji.

Leto 2017 smo zaključili s čistim poslovnim izidom v višini 11,4 milijona evrov, zabeležili 11,9-odstotno dobičkonosnost kapitala in s tem dosegli načrtovane rezultate poslovanja. V upravi ocenjujemo, da so tudi naši lanski rezultati primerljivi z najboljšimi v panogi, saj smo utrdili svoj položaj na slovenskem in hrvaškem zavarovalnem trgu.

Kje smo?

Zbrali smo 303,8 milijona evrov kosmate zavarovalne premije, rastli smo na vseh treh področjih poslovanja in presegli načrtovane prodajne rezultate. Svojo kapitalsko ustreznost povečujemo skladno z zahtevami direktive Solventnost II. Za razliko od minulih dveh let, ko smo imeli negativen rezultat na področju dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, smo znova poslovali pozitivno na vseh treh ključnih zavarovalnih področjih.

Slovenijo skorajda vsako leto prizadenejo naravne nesreče, za zavarovalnico to pomeni visoko škodno pogostnost. Lani smo tako na vzhodu kot na zahodu države, kjer je bila intenzivnost množičnih škodnih dogodkov največja, odpravljali posledice neurij z viharjem in točo. Najbolj so narasle škode zavarovanja požara in elementarnih nesreč (za 25 %), splošnega zavarovanja odgovornosti (za 19 %) in zavarovanja pomoči (za 9 %). Skupni obračunani kosmati zneski škod so se tako povečali za 2,8-odstotka, zavarovancem pa smo izplačali za 223,4 milijona evrov odškodnin in zavarovalnin.

Stroški zdravstvenih storitev rastejo ves čas, ministrstvu za zdravstvo ne uspe zajeziti nenadzorovane porabe in prilagoditi zakonodaje. Predlogi zavarovalnic, ki želimo vzpostaviti finančno učinkovito, dolgoročno vzdržno in solidarno zdravstveno varstvo, so bili načrtno spregledani. Zato smo odgovore na negativno reformno politiko vgradili v svojo razvojno strategijo in poslovni načrt za leto 2018.

Nove dimenzije varnosti v novi strategiji

Nova petletna strategija je morda naš najpomembnejši korak minulega leta. V njej smo združili sodobne trende in ambiciozne, vendar uresničljive načrte. Še več energije bomo vlagali v razvoj, prožne načine prodaje in informacijske rešitve, pri čemer ne bomo pozabili svojih tradicionalnih prodajnih poti, strank in partnerjev.

Na tej poti nam bo v pomoč nova evropska direktiva o distribuciji zavarovalnih produktov, ki oktobra letos vstopa v slovensko zakonodajo. Direktiva prinaša še višjo raven zaščite zavarovancev, predvsem pa odkrite informacije, ki jih bomo predstavili potrošniku v skladu z njegovimi najboljšimi interesi.

Preplet interakcij po vseh komunikacijskih kanalih je vse bolj zapleten, a hkrati vodi k popolni personalizaciji celostnih rešitev za stranko. V zavarovalnici vodimo načrtno analitiko množičnih podatkov, po drugi strani pa smo ključne rešitve strnili v osebnem digitalnem portalu vsakega zavarovanca, ki bo v prihodnje omogočal vedno nove dimenzije našega sodelovanja.

Kaj šteje največ?

Digitalizacija ima učinek snežne kepe. Naša naloga pa je, da oblikujemo in izboljšujemo preproste, učinkovite in varne rešitve za informiranje, nakup zavarovanj in asistenčnih storitev ter upravljanje premoženja. Strankam to prinaša varnost, podjetjem stabilnost in omogoča dvig dobičkonosnosti. Zato bomo letos priča pospešeni optimizaciji povezav med ljudmi, procesi in tehnologijami.

Ker vemo, da stranke najbolj cenijo dobro uporabniško izkušnjo pri sklepanju zavarovanj, upravljanju premoženja in reševanju škod in ker izhajamo iz premisleka o svojem razvoju, vemo, da je naložba v nova znanja naša najboljša odločitev. To ne nazadnje ponuja odgovore tudi za spopadanje z izzivi trajnostnega razvoja.

Kako uspešni smo bili v minulem letu pri uresničevanju pričakovanj strank in okolja, kaže zaupanje, ki nam ga vračajo. Zavarovalnica in Skupina AS je vse bolj prepoznavna in cenjena. Ponosni smo na priznanja stroke, na vse večje zaupanje javnosti in še zlasti na najboljšo organizacijsko energijo v panogi.

Zato iskrena hvala vsakomur med zaposlenimi in hvala za zaupanje.

S spoštovanjem,

Gabrijel Škof,
predsednik uprave

1 2 3 4 5 / 5

Vodstvo zavarovalnice

Uprava Izvršni direktorji
Povlecite levo
Gabrijel Škof,predsednik uprave
Matija Šenk,član uprave
Povlecite levo
Borut Završan,prodaja in marketing
Mag. Maja Benko,razvoj zavarovanj
Tanja Blatnik,izvajanje zavarovanj,
poslovna podpora in IT
Jure Kvaternik,finance in računovodstvo

Poslovanje

Pomembnejši finančni in drugi podatki o AS-u
v letu 2017
20172016
Obračunana kosmata zavarovalna premija (v mio EUR)303,8298,8
Obračunani kosmati zneski škod (v mio EUR)223,4217,2
Tržni delež14,0%15,1%
Kombinirani količnik (DZ)95,8%94,4%
Kombinirani količnik (ZZ)97,4%102,2%
Poslovni izid pred obdavčitvijo (v mio EUR)13,511,0
Čisti poslovni izid (v mio EUR)11,411,9
Donosnost kapitala (ROE)11,9%12,1%
Skupna donosnost naložb5,8%6,0%
31.12.201731.12.2016
Finančne naložbe in denarna sredstva (v mio EUR)674,8644,8
Kosmate obveznosti iz zavarovalnih pogodb (v mio EUR)574,2554,5
Število zaposlenih1.0761.140
Knigovodska vrednost kapitala (v mio EUR)96,995,9
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)9,409,31
Bonitetna ocenaBBB - stabilna
(Fitch Ratings)
BBB - stabilna
(Fitch Ratings)
Struktura kosmate obračunane premije
za obdobje od 2015 do 2017 (v mio EUR)

Zavarovalnica AS je leta 2017 zbrala za 303,8 milijona evrov premij, kar pomeni 1,7-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2016. Največji delež obsegajo premije premoženjskih zavarovanj, sledijo zdravstvena ter življenjska zavarovanja.

Struktura premije po zavarovalnih skupinah
v 2017

Finančni podatki 2017

Čisti poslovni izid Bilančna vsota zavarovalnice
11.4 milijona €
Prikaz poslovnega izida

Čisti poslovni izid

Družba je pozitivno poslovala na vseh treh zavarovalnih področjih. Čisti poslovni izid v višini 11,4 milijona evrov tvori pozitivno poslovanje življenjskih zavarovanj (2,1 milijona evrov), premoženjskih zavarovanj (6,7 milijona evrov) in zdravstvenih zavarovanj v obsegu 2,6 milijona evrov. Na znižanje čistega poslovnega izida 2017 glede na predhodna obdobja vpliva nižji izid iz naložbenja (brez učinkov zavarovanj z naložbenim tveganjem), presežek drugih odhodkov nad prihodki, nižji zavarovalno- tehnični rezultat premoženjskih zavarovanj in višje obveznosti za davke.

Čista dobičkonosnost kapitala leta 2017 je tako znašala 11,9 odstotka.

758 milijonov €
Prikaz bilance stanja

Bilančna vsota zavarovalnice

Bilančna vsota zavarovalnice je 31. 12. 2017 znašala 758 milijonov evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom povečala za 3,4 odstotka. Povečanje izvira predvsem iz rasti vrednosti sredstev zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje. Večino sredstev (64,4 %) ob zaključku leta 2017 predstavlja premoženje življenjskih zavarovanj, 34,6 % sredstev je uporabljenih pri poslovanju premoženjskih zavarovanj, preostanek je namenjenih zdravstvenim zavarovanjem.

Stranka v središču

Krog varnosti

Celovit nabor sodobnih zavarovanj in dodatnih storitev za svoje zavarovance dopolnjujemo z inovativnimi zavarovalno-finančnimi produkti in svetovanjem, ki stranki omogoča zavarovanje po meri, kakovostno zavarovalno zaščito in hitro pomoč, še zlasti ob reševanju škode. Za preprosto uporabo naših storitev smo razvili številne prodajne in storitvene poti in jih povezali z notranjimi procesi v zavarovalnici in v Skupini AS. Prizadevamo si za odlično uporabniško izkušnjo stranke pri vsakem stiku z zavarovalnico.

Izkušnje strank spremljamo v številnih raziskavah:

Moj AS

Moj AS je udobna in najhitrejša pot do zavarovalnice. Na portalu lahko pregledujete svoje police, preverjate plačila in urejate svoja zavarovanja, Poleg tega lahko prijavite škodo in spremljate potek njenega reševanja, vse več zavarovanj pa lahko sklenete kar po spletu.

Oskrba strank

Kar 98 % zavarovancev meni, da so zaposleni prijazni in strokovni.

Strankam nudimo neposredne hitre in kakovostne odzive. Za neposreden stik nudimo vrsto poti:

98 %
zavarovancev je zadovoljnih s Centrom Zdravje AS

Spletna prodajna točka WIZ

Wiz (www.wiz.si) spletno mesto je z letom 2018 postalo AS-ova osrednja digitalna točka za prodajo preprostih, transparentnih in sodobnih zavarovanj. Zelo hitro se razvija in omogoča nove ponudbe ter sklepalnike, trenutno že Wiz Avto, Wiz Zdravje, Wiz Kolo ter nove WIZ Kuža, WIZ Tujina, WIZ Smučar.

MOJ SERVIS AS in Pomoč na cesti

V mreži pogodbenih avto servisov MOJ SERVIS AS zavarovanci in oškodovanci imajo na voljo hitro cenitev škode kar na servisu, brez poti na zavarovalnico, kakovostno in hitro popravilo z originalnimi deli, brezplačno uporabo nadomestnega vozila za čas popravila avtomobila ter ugoden najem vozila za preostali čas popravila, če je potrebno. Zavarovanci lahko izberejo MOJ SERVIS AS v mreži 78 avto-servisov vseh znamk in izbranih kleparskih delavnic po vsej Sloveniji.

Pomoč na cesti nudimo vsem, ki uveljavljajo škodo (zavarovancem in oškodovancem) zaradi prometne nesreče. Za uveljavljanje ugodnosti prijavite škodni dogodek s klicem na 080 88 48 ali iz tujine na +386 5 66 28 500.

76 %
zavarovancev meni, da je bila njihova škoda oz. nezgoda rešena hitro.

Trajnostni razvoj

Adriatic Slovenica namenja sodelovanju z okoljem trajno pozornost. Leta 2017 smo podprli več kot 300 različnih projektov po vsej Sloveniji.

AS Fundacija in AS Galerija

AS Fundacija nadaljuje svoje temeljno poslanstvo že od leta 1995 (takrat še kot Ajda, kasneje kot KD Fundacija) in z dodeljevanjem finančne pomoči podpira pri študiju talentirane mlade posameznike na različnih področjih, predvsem glasbenike. S pomočjo fundacije je leta 2017 na najboljših univerzah po vsem svetu znanje pridobivalo 7 mladih.

Družba je leta 2012 pridobila več kot tisoč kosov zbirke umetniških del, ki jih od leta 2014 razstavljamo v AS Galeriji na Dunajski 63 v Ljubljani. Ob tem smo v galeriji pripravili skupno 14 razstav predvsem domačih avtorjev. Kakovostni izbor se odraža v vse večjem obisku in odmevnosti galerije.

Povezani s športom

Zavarovalnica podpira šport in ves čas namenja pozornost razvoju zavarovanj za športnike vseh kategorij. Za vrhunske športnike vse od leta 1993 skrbimo kot uradna zavarovalnica olimpijskih reprezentanc (Teama Slovenia), poleg tega je ambulanta Zdravje AS v Ljubljani leta 2017 postala referenčna ambulanta za olimpijce. Podpiramo Nogometno zvezo Slovenije, Rokometno zvezo in najboljšega slovenskega jadralca, Vasilija Žbogarja (že 18. leto). Ponosni smo tudi na sodelovanje s Planinsko zvezo Slovenije, kjer zvezi in več kot 50 tisoč članom nudimo ugodna zavarovanja. S športom je povezana tudi družba KD Skladi, ki je dolgoletni podpornik Šahovske zveze Slovenije in je leta 2017 postala generalni pokrovitelj jadralk: Tine Mrak in Veronike Macarol 470 Slovenian sailing team.

Podpiramo in spoštujemo projekte okolja

Smo pokrovitelj Avditorija Portorož in Gledališča Koper (od njegove ustanovitve leta 2002) in Parka Škocjanske jame. V sodelovanje z Arboretumom Volčji Potok in Kobilarno Lipica smo vpletli različne dogodke, ki prispevajo k varovanju naravne in kulturne dediščine in k skupni prepoznavnosti.

Na področju zdravstvenega varstva smo kot glavni pokrovitelj že 16. zapored podprli izbor revije Viva za najuglednejše slovenske zdravnike »Moj zdravnik«, ki podpira ugled zdravstvene stroke. Že od leta 1995 nagrajujemo krvodajalce prek Območnega združenja Rdečega križa v Izoli in Kopru.

Odgovoren odnos do okolja je stalna praksa zavarovalnice in zaposlenih. AS zmanjšuje ogljični odtis na najrazličnejše načine, predvsem z investicijami v energetsko obnovo poslovnih stavb, prostorov in nakupi ekološko ustreznejših avtomobilov. Posebno pozornost posvečamo varčevanju z električno energijo, vodo in papirjem in ločevanju nevarnih odpadkov. Porabo slednjih smo skoraj prepolovili z digitalizacijo poslovanja. Na vseh enotah ločujemo vse odpadke v delovnem okolju.

1 2 3 /3

Naše vrednote

V medsebojnih odnosih stavimo na svoje vrednote in jih zrcalimo navzven.

Smo:

  • odgovorni,
  • strastni in veseli,
  • vredni zaupanja,
  • zmagovalni in
  • proaktivni pri iskanju najboljših rešitev za vas.
S svojim zanosom in povezovanjem smo osvojili certifikat dobre organizacijske energije in leta 2017 postali zmagovalec panoge.
Izdelava: